Tertan hallitus 2023

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdistyksen kasvot. Hänen tehtävänsä on edustaa Terttaa sekä jäsenille että myös ulospäin, kuten yhteistyökumppaneille. Hallitustoiminnassa puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niiden kulkua. Kokousten ulkopuolella hän varmistaa, että hallituksen sisäiset tiimit toimivat sujuvasti ja avustaa kaikkia toimijoita tarvittaessa. Loppu viimein puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnasta aina kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokouksissa. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on osata delegoida tehtävät vastuuhenkilöille niin, että hän itse tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Johtajana hän on onnistunut silloin, kun hallitus toimii innostuneesti ja jäsenet ovat tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan.

Suora yhteys puheenjohtajaan: puheenjohtaja@terttary.com

Taru Sartolahti

Ensihoitaja, Tertan hallitus 2022-2023

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena jos tämä on estynyt hoitamaan tehtäviänsä. Satunnainen hallituksen kokouksen johtaminen on klassinen esimerkki mahdollisesta varapuheenjohtajan tehtävästä jos puheenjohtaja esimerkiksi sairastuu. Varapuheenjohtajalla on oltava samanlaiset tiedot ja taidot kuin puheenjohtajalla.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan aisaparina: tärkeimpiä tehtäviä tukea ja auttaa puheenjohtajaa esimerkiksi päätöksenteossa, hoitaa puheenjohtajan delegoimia tehtäviä ja olla hänelle vähintäänkin henkinen olkapää johon nojata. Varapuheenjohtajalla on pitkät tuntosarvet jolla tunnustella hallituksen ilmapiiriä ja isot korvat joilla kuunnella kaikkia ja kaikkea. Varapuheenjohtajan on hyvä olla kaikesta vähän kärryillä, sekä auttaa ja tsempata jokaista. Monipuolisista taidoista, kekseliäisyydestä ja joustavuudesta on valtavasti hyötyä tämän pestin hoitamisessa.

Vuonna 2023 varapuheenjohtaja toimii myös osana haalaritiimiä ja hoitaa yhdistyksen nettisivuja.

Zinaida Terho

Suuhygienisti, Tertan hallitus 2022-2023

Sihteeri

Sihteerin roolissa kokouskäytännöt tulevat tutuksi, elleivät vielä ole. Ennakkoon niitä ei tarvitse välttämättä osata, mutta siitä on toki hyötyä. Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan kokouksen aikana ja huolehtii, että se on valmiina puheenjohtajan luettavaksi. Lisäksi sihteeri pöytäkirjaan kuuluvat liitteet pöytäkirjan loppuun.
Sihteeri pitää myös huolen siitä, että Tertan jäsenrekisteri on ajan tasalla. Näiden tehtävien lisäksi sihteeri auttaa muissa hallituksen asioissa, kuten tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Essi Tolvanen

Ensihoitaja, Tertan hallitus 2023

Edunvalvontavastaava

Edunvalvontavastaava vastaa siitä, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin, ja että opiskelijat voivat hyvin.
Edunvalvonnan piiriin kuuluu mm. opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen, yhteisöllisyys ja toimeentuloon liittyvät asiat, sekä opiskelijoiden kuuleminen eri kanavien kautta ja viestien vieminen eteenpäin mm. opettajille.

Edunvalvontavastaavan tehtäviin kuuluu mm.

 • tuoda edunvalvontaa esille
 • opiskelijoiden kuuleminen mm. kyselyt ja kuulolla oleminen
 • opiskelijoiden ajatusten ja kyselyiden vieminen eteenpäin
 • osallistuminen koulun henkilöstön järjestämiin kokouksiin, esimerkiksi hyvinvointityöryhmän tapaamiset ja koulutuspäälliköiden kuulemistilaisuudet
 • olla helposti lähestyttävissä ja aina valmis kuulemaan opiskelijoiden fiiliksiä ja ajatuksia

Tehtävään sopii vastuullinen, yhteistyötaitoinen ja helposti lähestyttävä ihminen, joka uskaltaa ottaa puheeksi asian kuin asian.

Väre Vähämäki

Ensihoitaja, Tertan hallitus 2023

Sidosryhmävastaava

Sidosryhmävastaavana tehtäviin kuuluu ensisijaisesti olla yhteydessä Tertan yhteistyökumppaneihin. Tertan yhteistyökumppaneita ovat eri opiskelijayhdistykset, ainejärjestöt, ammattiliitot, sekä yritykset. Sidosryhmävastaava osallistuu yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Mietimme yhdessä millaista yhteistyötä teemme ja millaisia etuja terttalaisille halutaan tarjota. Sidosryhmävastaava tekee aktiivisesti yhteistyötä haalarivastaavan kanssa, kun haalarisponsoreihin liittyvissä asioissa. Sidosryhmävastaava miettii yhdessä tapahtumavastaava kanssa tapahtumien yhteistyökumppaneita.

Tehtävässä täytyy olla oma-aloitteinen ja innovatiivinen. Ideointi, uusien yhteistyökumppanien hankinta sekä jo olemassa olevien kanssa yhteydenpito kuuluu tärkeimpiin vastuualueisiin. Tehtävässä pääsee myös kehittämään omia yhteistyötaitoja.

Anna-Kaisa Savinainen

Kätilö, Tertan hallitus 2021-2023

Haalarivastaava

Haalarivastaavan tehtäviin kuuluu haalarien tilaaminen, haalariasioista tiedottaminen ja haalarien jakaminen opiskelijoille muiden hallituksen jäsenien kanssa. Lisäksi haalarivastaava huolehtii, että haalarisponsoreiden sopimukset ovat ajan tasalla ja hankkii myös uusia sponsoreita. Haalarivastaavan olisi hyvä olla järjestelmällinen ja sosiaalinen.

Niko Salkkola

Röntgenhoitaja, Tertan hallitus 2018-2021 ja 2023

Haalarimerkkivastaava

Haalarimerkkivastaavan tehtäviin kuuluu haalarimerkkien inventointi, uusien merkkien suunnittelu yhdessä Tertan jäsenten kanssa, tarvittaessa merkkien suunnittelu erilaisiin tapahtumiin, merkkien tilaaminen sekä niiden myyntiin osallistuminen. Hommaan sopii tyyppi, joka tykkää laskea sekä omaa edes vähän taiteellista silmää ja mielikuvitusta.

Sara Lindi

Bioanalyytikko, Tertan hallitus 2023

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen rahaliikenteestä. Tärkein tehtävä on maksaa yhdistyksen laskut. Lisäksi kuukausittaista tekemistä on laskujen erittely muiden hallituslaisten nähtäville, talouskatsaus hallituksen kokouksissa ja yhdistyksen tulojen seuraaminen. Kerran vuodessa tehdään myös budjetti yhdessä puheenjohtajan kanssa. Kerran vuodessa tehdään myös tilinpäätös yhdistyksen tilintarkastajalle.
Taloudenhoitajalta toivottavia ominaisuuksia ovat säntillisyys ja ennen kaikkea vastuullisuus ja luotettavuus. En siis tiedä miten minä olen tähän hommaan valikoitunut. Taloudenhoitaja kuuluu hallintotiimiin yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa.

Onni Huttunen

Bioanalyytikko, Tertan hallitus 2021-2023

Tuutorivastaava

Tuutorivastaavan vastuulla on Tertassa tuutoroinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. On tärkeää, että tuutorivastaavalla on hyvä asenne tuutorointia kohtaan, kyky hallita liikkuvia osia ja selkeä käsitys tuutoreiden tehtävistä.

Tuutorivastaava:

 • koordinoi ja ohjaa koulutusalallaan toimivien tuutorien työtä
 • toimii Tertan tuutoreiden puheenjohtajana
 • huolehtii yhteydenpidosta koulutusyksikön johtoon
 • toimii tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjauksen kanssa
 • suunnittelee ja kehittää toimintaa yhdessä tuutorien, opettajatuutorien ja opinto-ohjaajien kanssa
 • organisoi uusien opiskelijatuutorien hankinnan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
 • organisoi yksikön oman tuutorikoulutuksen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
 • vastaa tuutoritoiminnan vuosikellon laadinnasta ja päivittämisestä
 • vastaa tuutoriraporttien keräämisestä ja toimittamisesta opinto-ohjaajalle
 • toimii Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) tuutorijaoston jäsenenä

Tuutorivastaavaan saat yhteyden sähköpostista: ellimaija.mahonen@edu.savonia.fi

Ellimaija Mahonen

Röntgenhoitaja, Tertan hallitus 2023

KV-tuutorivastaava

Kansainvälinen tuutorivastaava vastaa kv-tuutoreiden valinnasta yhdessä tuutorivastaavan ja opinto-ohjaajan kanssa. Sen lisäksi kv-tuutorivastaava huolehtii tiedottamisesta kv-tuutoreille ja auttaa heitä tarvittaessa esimerkiksi selvittämään tuutorointiin liittyviä asioita. Tässä tehtävässä käytetään englanninkieltä, joten olisi hyvä, jos jonkinlainen englanninkielentaito löytyy.

Heidi Jäppinen

Ensihoitaja, Tertan hallitus 2023

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava järjestää ja suunnittelee Tertan perinteisiä tapahtumia ja ideoi tapahtumatiimin kanssa tulevia tapahtumia. Tiimi ottaa yhteyttä toisiin hallituksiin yhteisissä tapaamisissa. Tapahtumavastaava hankkii myös yhteistyökumppaneita ja kyselee opiskelijoilta heille mieluisia tapahtumia. Tänä vuonna vastaavana lisään alkoholittomien tapahtumien määrää ja tämä toivottavasti toteutuu koiratreffien, ulkoilun ja peli-iltojen parissa.

Tapahtumavastaavaksi sopii henkilö joka tykkää järjestää ja organisoida asioita. Henkilön on hyvä olla paineensietokykyinen ja luottaa itseensä. Välillä voi tuntua että on monta asiaa hoidettavana, jolloin on tärkeää olla asiat hanskassa. On tärkeää olla visuaalista silmää ja ideointikykyä uusia tapahtumia varten tai vanhojen kehittämiseen. Tärkeimpänä taitona on kuitenkin sosiaalisuus ja halu olla mukana järjestämässä tapahtumia!

tapahtumat@terttary.com

Pinja Turunen

Ensihoitaja, Tertan hallitus 2023

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu eri viestintäpalveluiden, kuten Instagramin ja Facebookin ylläpito sekä julkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen.

Viestintävastaava tarvitsee:

 • somen ja kuvanmuokkausohjelmien osaamista
 • hiukan visuaalista silmää
 • organisointikykyä
 • kalenteria

Viestintävastaavana pääse kehittämään kuvanmuokkaustaitoja ja harjoittelemaan selkeää viestintää sekä sopivassa mittakaavassa haasteita ja vastuuta. Mikäli somehommat kiinnostaa, viestintävastaavana toimiminen on huippua harjoitusta!

Sara Hepomäki

Sairaanhoitaja, Tertan hallitus 2023

Hallituksen varajäsenet

Varajäsenet avustavat mahdollisuuksien mukaan tarvittavissa toimissa, kuten tapahtumien järjestämisessä ja muussa tarpeellisessa.

Maria Heikkinen

Röntgenhoitaja, Tertan hallitus 2023

 

Häirintäyhdyshenkilöt

Tertta ry:llä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat opiskelijayhdistyksen hallituksessa olevia luottamustoimijoita. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin mukaan lukien epäasialliseen käytökseen ja syrjintään. Tertta ry:n sekä muiden opiskelijayhdistysten tai ainejärjestöjen tapahtumissa häirintää tai syrjintää kokenut henkilö voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön myös tapahtuman jälkeen. Yhteydenoton saatuaan häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö keskustelevat tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella, eikä ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa. Halutessaan häirintää kokenut henkilö voi pitäytyä vaatimasta toimenpiteitä ja hakea häirintäyhdyshenkilöltä vain keskustelutukea. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia ja poistavat todisteet kaikista saadusta viesteistä kun tilanne on käsitelty.

Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa henkilökohtaisesti sähköpostitse:
Ellimaija Mahonen, ellimaija.mahonen@edu.savonia.fi
Väre Vähämäki, vare.vahamaki@edu.savonia.fi

Pidä blogia WordPress.comissa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: