Tuutoritoiminta

Vuonna 2019 tuutorivastaavana ja KV-vastaavana toimii Amanda Laakso

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Savoniassa vertaistuutoroinnin toteuttaa yhteistyösopimuksella opiskelijakunta SAVOTTA. Tuutoroinnin tavoitteena on tukea aloittavia opiskelijoita opinnoissa ja lisätä yhteisöllisyyttä kampuksilla.

Tuutorit tutustuttavat uudet opiskelijat kädestä pitäen opiskeluun, opiskelukaupunkiin, opiskelijaelämään ja opiskelutovereihin ja pyrkivät siten tekemään asettumisen uuteen elämäntilanteeseen mahdollisimman helpoksi. Vertaistuutorit ovat yleensä itse saman koulutusohjelman opiskelijoita, joten heiltä saa arvokasta tietoa opinnoista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Hakuaika tuutoriksi on tammi-helmikuulla. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, josta tulee lisätietoa lähempänä ajankohtaa.

Kysy rohkeasti lisätietoa omilta opiskelijatuutoreiltasi tai lue lisää                              http://www.reppu.fi: Opiskelijan ohjaus -> Opiskelijatuutoritoiminta

Tuutorihakuun linkki:

https://goo.gl/forms/AEE49my4FdwPiR833

Tertan tuutorin taskumatti