Tuutoritoiminta

Vuonna 2021 tuutorivastaavana toimii Eemu Tossavainen ja KV-tuutorivastaavana Nea Virtanen.

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Savoniassa vertaistuutoroinnin toteuttaa yhteistyösopimuksella opiskelijakunta SAVOTTA. Tuutoroinnin tavoitteena on tukea aloittavia opiskelijoita opinnoissa ja lisätä yhteisöllisyyttä kampuksilla.

Tuutorit tutustuttavat uudet opiskelijat kädestä pitäen opiskeluun, opiskelukaupunkiin, opiskelijaelämään ja opiskelutovereihin ja pyrkivät siten tekemään asettumisen uuteen elämäntilanteeseen mahdollisimman helpoksi. Vertaistuutorit ovat yleensä itse saman koulutusohjelman opiskelijoita, joten heiltä saa arvokasta tietoa opinnoista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Hakuaika tuutoriksi on kahdesti vuodessa, siitä tiedotetaan opiskelijoita sekä sähköpostitse että sosiaalisessa mediassa.
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Kysy rohkeasti lisätietoa omilta opiskelijatuutoreiltasi tai lue lisää täältä.