Tuutoritoiminta

Vuonna 2020 tuutorivastaavana toimii Julia Asikainen ja KV-vastaavana Eemu Tossavainen.

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Savoniassa vertaistuutoroinnin toteuttaa yhteistyösopimuksella opiskelijakunta SAVOTTA. Tuutoroinnin tavoitteena on tukea aloittavia opiskelijoita opinnoissa ja lisätä yhteisöllisyyttä kampuksilla.

Tuutorit tutustuttavat uudet opiskelijat kädestä pitäen opiskeluun, opiskelukaupunkiin, opiskelijaelämään ja opiskelutovereihin ja pyrkivät siten tekemään asettumisen uuteen elämäntilanteeseen mahdollisimman helpoksi. Vertaistuutorit ovat yleensä itse saman koulutusohjelman opiskelijoita, joten heiltä saa arvokasta tietoa opinnoista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Hakuaika tuutoriksi on 13.01. – 10.02.20.
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella alla.
Tuutorhaku 2020

Kysy rohkeasti lisätietoa omilta opiskelijatuutoreiltasi tai lue lisää täältä.